ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันลอยกระทง 2565”

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันลอยกระทง 2565” เน้นย้ำ !! #ความปลอดภัย #ทางน้ำ และ #รอบพื้นที่จัดงาน 
ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” ประจำปี 2565  พร้อมด้วยนายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายโกมล เดชกวินเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีฯ  คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ผอ.สำนักการศึกษา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-12 คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานประเพณี “ลอยกระทง 2565” ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม (ลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และทางบกโดยรอบพื้นที่จัดงาน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  
จำนวนผู้เข้าชม: 55