ดร.ธนดร พุทธรักษ์ รับเรื่องร้องเรียนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3 และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4 ลงพื้นที่บริเวณวัดธรรมเสนาพัฒนาราม ชุมชนเก่าจาน โดยได้เข้าพบพระครูถาวรธรรมพัฒน์

เจ้าอาวาสวัดธรรมเสนาพัฒนาราม และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าจาน 4 และเก่าจาน 8 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน วางแผนเร่งขุดวางท่อระบายน้ำ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอย่างเร่งด่วน

จำนวนผู้เข้าชม: 625