ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรียนครอุดรธานี ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี มอบถุงยังชีพ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ครัว “คุณทองโบราณ" By ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี
นำโดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรียนครอุดรธานี ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 - เขต 4
รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด จาก ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 105 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างทั่วถึง โอกาสนี้…เทศบาลนครอุดรธานี และชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และสามารถแจ้งความประสงค์บริจาค
ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานีได้นะคะ
จำนวนผู้เข้าชม: 710