ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมหารือกับชาวชุมชน เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง , ขบวนแห่งานทุ่งศรีเมือง และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 
ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านแผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี , ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-12 , ผอ.สำนัก/กอง , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1-4
และผู้นำชุมชนเขต 1-4 เข้าร่วมประชุมหารือ  โดยนางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า การเตรียมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี)  , การจัดเตรียมและเข้าร่วมขบวนแห่งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
และการมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล  โดยจะมีการประชุมรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอีกครั้งในลำดับต่อไป 
จำนวนผู้เข้าชม: 62