ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี เตรียมผลักดัน “มหกรรมการแสดงศิลปะมวยไทย”  #UdonthaniSportCity และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 โครงการเทศกาลท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี “มหกรรมการแสดงศิลปะมวยไทย งานประจำปีทุ่งศรีเมือง”  เพื่อส่งเสริมอุดรธานีเมืองกีฬา (Udonthani Sport City) ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี  อนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี , ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนภาคราชการ / รัฐวิสาหกิจ , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี , ผู้แทนประชาคมชุมชน และ ผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม: 106