ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมกับ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 - เขต 4 ]

[ คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประชุมหารือการทำงานร่วมกับ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 - เขต 4 ] 
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ร่วมให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19
ของ อสม. ร่วมกับแกนนำ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนางจิรวรรณ ไชยมิ่ง หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ อสม.
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสายสุนีย์ สุวัณณกีฏะ ประธาน อสม.เทศบาลนครอุดรธานี และผู้แทนแกนนำ
อสม.เทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 - เขต 4 ร่วมประชุมในครั้งนี้ 
จำนวนผู้เข้าชม: 745