ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รับคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา : รับคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา น.ส.พาฝัน พระเห็นศร ศึกษานิเทศก์ และนางรัชนี ศรีนพรัตน์ หน.ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวัฒนา สมจิตร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา รอง ผอ.สถานศึกษา และคณะครู บรรยายสรุป พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา 
จำนวนผู้เข้าชม: 61