ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเพื่อพิจารณารับโอน (ย้าย) ผู้มาดำรงตำแหน่ง

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเพื่อพิจารณารับโอน (ย้าย) ผู้มาดำรงตำแหน่ง 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารับโอนย้ายพนักงาน พร้อมด้วยนายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางวิเรียม พิคะวัฒน์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.สำนักช่าง ผอ.สำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมพิจารณา (การสัมภาษณ์)  โดยเทศบาลนครอุดรธานี มีข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอโอน (ย้าย) มา ประเภทสายงานผู้บริหาร สายงานวิชาการ และสายงานทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง  เพื่อให้การดำเนินการรับโอน (ย้าย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนผู้มาดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 
จำนวนผู้เข้าชม: 55