ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ชี้แจงกับพี่น้องประชาชน โครงการปรับปรุงทางเท้าย่านเศรษฐกิจ (หอนาฬิกา – ห้าแยกน้ำพุ – วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - ถนนทหาร ซ.จินตคาม)

เทศบาลนครอุดรธานี เข้าชี้แจงกับพี่น้องประชาชน โครงการปรับปรุงทางเท้าย่านเศรษฐกิจ  (หอนาฬิกา – ห้าแยกน้ำพุ – วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - ถนนทหาร ซ.จินตคาม) หลังการไฟฟ้าฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ  
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษฯ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้สื่อข่าว ร่วมลงพื้นที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เพื่อเข้าพูดคุย ทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินถนนอุดรดุษฎีและถนนโพศรี  ทางเท้าย่านเศรษฐกิจ (หอนาฬิกา – ห้าแยกน้ำพุ – วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - ถนนทหาร ซ.จินตคาม) ของ เทศบาลนครอุดรธานี กับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่อยู่ในพื้นที่โครงการและอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้เข้าดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง ต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 1 ถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา) - ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกศิวิไลซ์)ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาย่านเศรษฐกิจของ จ.อุดรธานี ต่อไป 
จำนวนผู้เข้าชม: 56