คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2563

03/12/2020

 

- รายละเอียดการลดขั้นตอนการบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

- รายงานข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563

- รายงานข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 256