ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

Friday, April 2, 2021

 ข้อมูลสถิติการให้บริการของห้องสมุดประชาชน (รอบ 6 เดือนแรก)

 

 สถิติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวปประชาชน ปี64

 

 สถิติผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (รอบ 6 เดือนแรก)

 

 สรุปสถิติยอดผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 462