ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

06/16/2020

กรณีขออนุญาตรายเก่า-อนุมัติและรับใบอนุญาต ภายใน ๒ วันทำการ และ

กรณีขออนุญาตรายใหม่-อนุมัติและรับใบอนุญาต ภายใน ๓ วันทำการ


ดาวน์โหลดรายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม: 109