ขอเชิญร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ดินจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ดินจังหวัดอุดรธานี
ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ณ ห้่องประชุมโกเมนตันติวิวัฒนพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอุดรวิทยา
 
จำนวนผู้เข้าชม: 465